Stimuleringsmaatregel Film werpt vruchten af

donderdag, 23 juni 2016

De eerste monitor toont een positief resultaat: onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, de Netherlands Film Production Incentive, toont dat de regeling het productieklimaat in Nederland versterkt en de internationale concurrentiepositie verbetert. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode juli 2014 tot en met december 2015.

In totaal zijn in de genoemde periode 125 projecten (waarvan 83 internationale coproducties) ondersteund met een cash rebate. Voor elke toegekende euro aan Production Incentive wordt 4,83 euro besteed. Daarmee wordt ruim 139 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland gerealiseerd.

Daarnaast wordt de ontwikkeling van ondernemersvertrouwen, werkgelegenheid en bedrijvigheid door ruim 80% van de respondenten als positief ervaren. Door ruimte voor investeringen wordt de infrastructuur versterkt en ontstaan er mogelijkheden voor het ontplooien van talent in de sector.

De Production Incentive biedt een financiële bijdrage in de vorm van een cash rebate van 30% van de kwalificerende productiekosten van films die aantoonbaar zijn besteed aan Nederlands belastingplichtigen, zoals Nederlandse cast en crew, visual effects en geluidsnabewerking.

Films als Love & Friendship van Whit Stillman en Brimstone van Martin Koolhoven zijn sinds de start van de Production Incentive ondersteund. De komende zomermaanden gaan 25 (inter)nationale films in productie waaraan het Filmfonds heeft bijgedragen, waarvan er 15 in Nederland worden gedraaid.

Voor alle resultaten van het onderzoek, klik hier. Het onderzoek werd uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal.

Bron: Filmfonds