Abraham Tuschinski Fonds

Het Abraham Tuschinski Fonds is voortgekomen uit het BTW-convenant dat gesloten is in januari 2010 met als doel het stimuleren van de productie, verspreiding en vertoning van de Nederlandse film voor het publiek. Het BTW-convenant is een afspraak tussen NVB, NFC, FDN, FPN, het Nederlands Fonds voor de Film, Stichting Film Instituut Nederland en de Staat der Nederlanden.

Stimulering van de Nederlandse Film
De Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) stellen vanaf 1 januari 2009 jaarlijks extra geld ter beschikking voor de stimulering van de Nederlandse film. Daartoe hebben FDN en NVBF Stichting Abraham Tuschinski Fonds opgericht. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de FDN, NVBF en FPN.

Bonusregeling
De filmstimuleringsregeling bestaat er uit dat de FDN, NVBF en FPN een zg. 'bonusregeling' in het leven hebben geroepen. Deze regeling houdt in dat, onder voorwaarden, per betalende bioscoopbezoeker een bonusbedrag beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag moet vervolgens aantoonbaar worden geïnvesteerd in een Nederlandse bioscoopfilm met een release in de Nederlandse bioscoop of filmtheater.

Aanvraagprocedure
Een ieder die in aanmerking wil komen voor de filmstimuleringsregeling moet hiervoor een aanvraag indienen bij het Abraham Tuschinski Fonds.

Logo AT Fonds

Abraham Tuschinski Fonds
Jan Huib Pannekoek
info@abrahamtuschinskifonds.nl
www.abrahamtuschinskifonds.nl
+31 (0)20 426 6100