Filmproducenten Nederland

Filmproducenten Nederland (FPN) is de belangenvereniging van de Nederlandse filmproducenten. Het merendeel van de Nederlandse filmproducenten is bij de vereniging aangesloten. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het stimuleren en ontwikkelen van filmproductie in Nederland.

Filmproducenten Nederland is actief op het gebied van media- en cultuurbeleid en auteursrecht en onderhoudt een sterk netwerk met de diverse partijen binnen en buiten de filmindustrie. Zowel in de politiek als met de fondsen, makersverenigingen, brancheverenigingen en omroepen.

De vereniging vertegenwoordigt haar leden zowel nationaal als internationaal en werkt aan het versterken en verbreden van de positie van de Nederlandse film. Filmproducenten Nederland zet zich daarnaast in voor de verdere professionalisering van het producentencorps.

De FPN werkt nauw samen met de Documentaire Producenten Nederland (DPN), de Vereniging voor Nederlandse Animatie Producenten (VNAP).

Lid worden van de FPN?
Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Een grote vereniging versterkt de positie van producenten in Nederland. Voor meer informatie over Filmproducenten Nederland en over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het bureau van Filmproducenten Nederland.

Bureau:
Marjan van der Haar - directeur marjan@filmproducenten.nl
Iris Pander - beleidsmedewerker iris@filmproducenten.nl
Tiemen van Willenswaard - bureaumanager tiemen@filmproducenten.nlBestuur:
Marleen Slot - voorzitter Viking Film
Ate de Jong - penningmeester Mulholland Pictures
Maarten Swart - bestuurslid Kaap Holland Film
Sander Verdonk - bestuurslid New Amsterdam Film Company
Laurette Schillings Topkapi Films
Digna Sinke SNG Film


info@filmproducenten.nl

www.filmproducenten.nl

Korte Zoutkeetsgracht 2 | 1013 MC Amsterdam

+31 (0)20 627 0061
KvK 40537169

OPZEGGING
ARTIKEL 12: Opzegging kan slechts schriftelijk of per e-mail geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.