Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016

maandag, 12 september 2016

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op donderdag 22 september om 16.00 uur tijdens het Nederlands Film Festival feestelijk uitgereikt.

Samenstelling jury & procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen om zitting te nemen in de vijfkoppige jury. Zoals gewoonlijk presenteerde het Louis Hartlooper Genootschap eind juni een shortlist van vijf publicaties. Op woensdagavond 7 september kwam de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op donderdagmiddag 22 september is de jury aanwezig om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016 zijn (in alfabetische volgorde):

Annemiek van der Hell(namens DPN – Documentaire Producenten Nederland) Producent en eigenaar Windmill Film

Bart Juttmann (namens Netwerk Scenarioschrijvers) Filmmaker, journalist en scenarioschrijver

Josje van Erkel(namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers) Cameravrouw en fotograaf

René Goossens(namens FPN – Filmproducenten Nederland) Producent en mede eigenaar De Productie

Stella van Voorst van Beest(namens DDG – Dutch Directors Guild) Documentaire regisseur en editor

Louis Hartlooper Prijs

De prijs wordt voor de elfde keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Shortlist

De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016 zijn (in alfabetische volgorde):

 • Sandra van Beek – De 250 blikken film van Kees Hin, Free Musketeers, 2016
 • Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Filmjaarboek 2015/2016. Amsterdam University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, 2016
 • Bert Hogenkamp – De Nederlandse documentaire film 1965 – 1990. De ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk, Boom, 2015
 • Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015
 • Peter Verstraten - Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film, Amsterdam University Press, 2016

Het Louis Hartlooper Genootschap

Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex en de bijbehorende Stichting. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen. Dit genootschap heeft in 2005 de Louis Hartlooper Prijs geïnitieerd. Het genootschap stelt zonder ruggenspraak en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit representanten van de filmvakorganisaties de uiteindelijke winnaar kiezen.

Prijs

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarnaast een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek (doelstelling van de prijs indachtig). Dit jaar zal Ruud den Drijver, regisseur, producent, journalist en winnaar van 2015, de lezing houden.

Eerdere winnaars

De prijs is eerder toegekend aan:

 • Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad;
 • Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie;
 • Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema;
 • André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en Skrien;
 • Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant;
 • Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de cinema vormend;
 • Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland;
 • Gawie Keyser(2012), die film op een hoger plan weet te tillen door met liefde, passie én verhelderende inzichten te schrijven in o.a. de Groene Amsterdammer;
 • Bor Beekman (2013), voor zijn artikelen en interviews in De Volkskrant die hij schrijft met een gedegen kennis van zaken en met open vizier. Dat maakt zijn artikelen uitermate boeiend en ze getuigen tegelijkertijd van een grote liefde voor film;
 • Rob van Scheers & Paul Verhoeven (2013) voor ‘Volgens Verhoeven’. Een bundeling van de Volkskrant-reeks van 65 teksten waarin een aantal klassieke films besproken wordt;
 • Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek (2014) voor ‘Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film)’. De winnende publicatie is doordrenkt van liefde voor de filmkunst, niet eenduidig en een pleidooi voor de onbevangenheid;
 • Ruud den Drijver (2015) voor ‘Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West’. Een omvangrijke biografie over het leven en werk van een markante en veelzijdige regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist. Het boek vult daarmee een lacune in de literatuur over de Nederlandse film.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met:

Eveline van der Sijde - eveline@springhaver.nl - Tel: 030 2313789

Fieke Spoler - fieke@hartlooper.nl - Tel: 030 2320450

www.louishartlooperprijs.nl

https://www.facebook.com/LouisHartlooperPrijsVoorDeBesteFilmpublicatie

https://twitter.com/LHPrijs