Meer geld voor Creative Europe

vrijdag, 8 juni 2018

Beleidsontwikkelingen naar aanleiding van tussentijdse evaluatie Creative Europe

Vorig jaar organiseerde CreativeEurope Desk NL een informatiebijeenkomst met beneficiënten van het programma in het kader van de toekomst van Creative Europe (2021-2027). Graag stellen zij u nu graag op de hoogte van de huidige beleidsontwikkelingen. De Europese Commissie heeft onlangs een tussentijdse evaluatie van het Creative Europe programma gepresenteerd aan het Europees Parlement en de Raad. De Europese Commissie heeft de tussentijdse evaluatie als input gebruikt voor het eerste programmavoorstel Creative Europe (2021-2027).

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat Creative Europe een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van werkgelegenheid van EU2020 en de prioriteiten van de huidige Commissie. In de periode 2014 - 2016 heeft Creative Europe 2580 Europese instellingen in de culturele en creatieve sector medegefinancierd voor een totaalbedrag van 544 miljoen euro. Dit heeft naar schatting 3000 banen gegenereerd.

Het succes van Creative Europe is grotendeels afhankelijk van de zichtbaarheid en het vermogen om publiek toegang te bieden tot culturele en creatieve projecten. Publieksbereik blijft daarom één van de belangrijkste aandachtspunten. Creative Europe dient maximaal te anticiperen op de digitale revolutie en rekening te houden met nieuwe doelgroepen en consumptiepatronen, ondernemerschap en nieuwe investeringskansen. Tevens is het belangrijk dat Creative Europe zorgt voor aansluiting en complementariteit met fondsen uit de lidstaten met als doel het internationaal cultuurbeleid en de synergie tussen de verschillende lidstaten te bevorderen.

Aanvraagprocedures zullen in de toekomst verder gestroomlijnd worden.
Een aantal bevindingen per subprogramma:

MEDIA
Het aantal gebruikers van het MEDIA programma is in de loop der jaren significant gegroeid zonder dat de begroting evenredig is meegestegen, met als gevolg dat de financiering te dun verspreid is over de veertien verschillende oproepen. Er zal meer geld moeten worden geïnvesteerd in de internationale promotie en distributie van Europese producties.

CULTUUR
Het subprogramma Cultuur heeft de culturele sector op een evenwichtige manier ondersteund, maar de sector maakt zich zorgen over het prioriteren van economische doelstellingen boven artistieke en sociale overwegingen. De gesteunde projecten zijn in omvang meer dan verdubbeld, er is meer geld per gesteund project uitgekeerd. Daarentegen is het aantal beneficiënten met een derde afgenomen op het moment dat het programma zich in toenemende mate ging richten op concurrentievermogen.

De Europese Commissie heeft de tussentijdse evaluatie als input gebruikt voor het eerste programmavoorstel Creative Europe (2021-2027). Voorgesteld wordt om het budget te verhogen van 1,46 miljard euro (2014-2020) naar 1,85 miljard euro. Klik hier voor een samenvatting en het officiële voorstel.

Hier kunt u het rapport van de tussentijds evaluatie downloaden.

BRON: Creative Europe