Brancheorganisaties film verkiezen overleg boven claim

woensdag, 30 september 2015

De genoemde claim is dan ook niet neergelegd door de vereniging van filmproducenten FPN, noch door NVPI (distributeurs home entertainment) en de NVF (filmdistributeurs), maar door rechtenorganisatie SEKAM. Wij zijn overigens wel van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen om piraterij te bestrijden omdat de schade daarvan voor de industrie enorm oploopt door bijvoorbeeld Popcorn Time. Dat illegaliteit in het verleden ten onrechte is getolereerd, is schrijnend – hetgeen ook maakt dat claims dan ook nooit uitgesloten zijn - maar wij willen ons vooral richten op oplossingen in de nabije toekomst.

In het overleg streven wij naar een voorlichtingscampagne en een samenwerking met overheid, ISP's en rechthebbenden om tot systemen te komen die nu onder meer in de UK en Denemarken ook uitgewerkt worden. Daar gaan wij op korte termijn over aan tafel. Wij willen dat illegaliteit uit Nederland wordt geweerd met een werkend handhavingskader waaronder mede is begrepen dat consumenten worden geleid naar legale content en worden afgehouden van illegaliteit. FPN, NVPI en NVF werken daarbij nauw samen met handhavingorganisatie BREIN. SEKAM is als organisatie daarbij nog niet aangesloten.

Wij richten er op om zoveel mogelijk inkomsten veilig te blijven stellen om creatieve content te kunnen blijven maken in de toekomst.