Brief Kunsten ´92 aan ministers Bussemaker en Kamp

maandag, 8 april 2013

Donderdag 11 april 2013 vindt de Filmtop plaats, een besloten overleg waarin alle geledingen van de filmsector met de ministers van EZ en OCW overleggen over een oplossing voor het ongelijke speelveld van Nederlandse  filmsector ten opzichte van het buitenland. Deze Filmtop is georganiseerd door het ministerie van OCW in samenwerking met het Nederlands Filmfonds. Programma, deelnemers en overige info is te vinden op de website van het Filmfonds.

Kunsten ’92 benadrukt in een brief aan ministers Bussemaker en Kamp dat stimulering van audiovisuele productie in Nederland een positief effect zal hebben op kwaliteit, innovatie en werkgelegenheid in de gehele creatieve sector. Wij pleiten daarom voor passend economisch stimuleringsbeleid om een gelijk speelveld met het buitenland te realiseren. De ambitie van Nederland om zich als kennissamenleving te ontwikkelen met de creatieve industrie als topsector, zal hiermee recht worden gedaan. Lees hier de gehele brief.