Europees parlement keurt Creative Europe programma goed

donderdag, 21 november 2013

Het Europees Parlement heeft het Creative Europe programma goedgekeurd. Dit betekent dat het programma in de komende weken tevens kan worden goedgekeurd door de Europese Raad van de 28 lidstaten zodat het in januari 2014 van start kan gaan. Het programma volgt de huidige programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur op.

Creative Europe omvat een subprogramma Cultuur voor ondersteuning van Europese samenwerking in de podiumkunsten, beeldende kunst en het cultureel erfgoed en een subprogramma MEDIA voor de audiovisuele sector. Via een nieuw cross-sectoraal programmaonderdeel komen middelen beschikbaar voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten en vanaf 2016 voor een financiële garantiefaciliteit. Het budget is 1,46 miljard euro voor de periode 2014-2020. Hiervan gaat minimaal 56% naar MEDIA en minimaal 31% naar Cultuur.

Creative Europe Desk 
Toekomstige aanvragers kunnen terecht bij de Creative Europe Desk (een samenvoeging van de huidige MEDIA Desk en Cultureel ContactPunt) voor advies en begeleiding. In Nederland is de Creative Europe Desk onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation.

Op dinsdag 17 december (14.30 - 17.30 uur) organiseert de Creative Europe Desk een gratis informatiemiddag over het nieuwe programma in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

Lees hier het hele persbericht van de Europese Commissie.

Bron: Mediadesk Nederland