Festival Atlas 2018 gepubliceerd

maandag, 24 juni 2019

De Festival Atlas 2018 geeft een overzicht en analyse van het landschap van film-, food-, kunst- en muziekfestivals in Nederland in 2018. Door aangescherpte regelgeving is het aantal festivals, vooral op het gebied van muziek, met 10% afgenomen. Echter, filmfestivals vallen buiten deze trend, hun aantal is zelfs iets gestegen.

In 2018 waren er in totaal 1444 muziek-, food-, beeldende kunst- en filmfestivals in Nederland. Hiervan waren er 150 exclusief gewijd aan film, ten opzichte van 140 in 2017 en 144 in 2016. Doordat sommige festivals meerdere edities in hetzelfde jaar kunnen hebben is het totaal aantal filmfestivaledities hoger: 180 filmfestivaledities.

De meeste filmfestivals vinden plaats in de lente en herfst, in het specifiek de maanden april en oktober. De provincies Noord- en Zuid-holland zijn de provincies met de meeste festivals. De steden met de meeste filmfestivaledities zijn Amsterdam (51), Rotterdam (24) en Utrecht (10). Van de 150 filmfestivals waren er 66 filmfestivals (44%) waar filmprijzen gewonnen konden worden. Er werden in 2018 in totaal 436 filmprijzen vergeven op deze 66 filmfestivals.

Het filmfestivalaanbod is qua opzet redelijk homogeen: 88% is betaald, 73% meerdaags en 90% vindt plaats op een overdekte locatie. De meeste festivals (102) hebben een algemene programmering en 24 festivals hebben als focus een specifiek land of regio. De meeste filmfestivaledities (63%) gebruiken slechts 1 doek voor filmvertoningen. Opvallend is de relatief hoge omloopsnelheid: 48% van de festivals is niet ouder dan vijf jaar. In 2018 telde ons land achttien nieuwe festivals - 12% van het totaal aanbod - zoals het Tilburgs Film Festival, het Maghreb Festival in Haarlem en In-Edit in Amsterdam.

Download hier gratis de Festival Atlas 2018.