Filmproducenten Nederland neemt protocol Kinderbegeleiding aan

woensdag, 6 april 2016

Op de ALV van 5 april 2016 heeft Filmproducenten Nederland een protocol Kinderbegeleiding aangenomen. Per 1 april 2016 is de nieuwe Beleidsregel in zake ontheffing van het verbod op kinderarbeid (BOVK) van kracht. Om de professionalisering en zelfregulering binnen de sector te waarborgen heeft Filmproducenten Nederland een Protocol opgesteld voor kinderbegeleiding. Producenten aangesloten bij Filmproducenten Nederland zullen gaan werken volgens dit protocol.

Producenten spelen een belangrijke rol om de begeleiding van kinderen bij producties goed te organiseren. Het protocol kinderbegeleiding biedt de juiste handvatten en regels wanneer kinderen betrokken zijn bij een productie. De begeleiding van kinderen heeft meerdere aspecten waarbij het welzijn van het kind centraal staat waaronder de sociaal emotionele begeleiding van het kind, het bewaken van de deelnametijden en rust- en ontspanningsmomenten, organisatorische begeleiding, inventarisering bij het voorkomen van risico’s, contact met school over eventuele afwezigheid en huiswerkbegeleiding. De huidige praktijk moet goed gestroomlijnd zijn zodat de belangen en het welzijn van het kind bij deelname aan een productie nu en in de toekomst goed geborgd blijven.