Kabinet denkt langer na over filmfinanciering

woensdag, 25 september 2013

Het kabinet heeft langer nodig om na te denken over de manier waarop de Nederlandse filmindustrie uit het slop kan worden getrokken. 

Dat schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs deze week in een brief aan de Kamer. Het kabinet zou half september met antwoorden komen, maar dit gaat zeker nog een maand langer duren.

D66 vroeg het kabinet in juli om te gaan onderzoeken of er in Nederland belastingvoordelen voor de filmindustrie kunnen worden opgezet om zo investeerders naar Nederland te lokken. Deze motie werd Kamerbreed aangenomen.

De Nederlandse filmsector roept al lange tijd om een zogenoemde 'tax shelter', zoals België die ook kent. Dit houdt in dat bedrijven die in filmprojecten investeren belastingvoordeel krijgen. In ruil daarvoor moet dan een flink deel van het budget in het land zelf worden besteed. Deze maatregel heeft België de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro's opgeleverd.

Het kabinet en de Kamer steggelen al een jaar over de Nederlandse filmsector. Een eerder voorstel van de Kamer om een onderzoek te doen naar het instellen van een 'tax shelter' werd door de regeringspartijen getorpedeerd.

 

Filmtop

In april werd op initiatief van het kabinet een filmtop belegd over de toekomst van de Nederlandse film, die door alle bezuinigingen op cultuur wordt bedreigd. Maar dit leverde niets concreets op. Ondertussen worden steeds meer grote Nederlandse films in het buitenland gedraaid, omdat het daar veel goedkoper is. Hierdoor dreigt niet alleen veel filmgeld weg te vloeien uit Nederland, maar ook veel talentvolle makers.

 Bron: nu.nl