Nederland en China tekenen coproductieverdrag voor films

maandag, 26 oktober 2015

Het verdrag beoogt coproducties tussen Nederland en China te bevorderen, door de condities te creëren voor culturele en economische uitwisseling.

Films die binnen de afgesproken kaders in coproductie worden gerealiseerd, worden door de verdragspartijen erkend als nationale films en komen onder voorwaarden in aanmerking voor steunmaatregelen in beide landen.

Elke coproducent dient een concrete bijdrage te leveren op creatief en technisch gebied, in lijn met de ingebrachte financiering. Met instemming van de verdragspartijen kan een filmproductie kwalificeren indien de coproducent tenminste 10% en maximaal 90% van de financiering van de productiekosten inbrengt. De overeenkomst biedt Nederlandse films bredere toegang tot het Chinese publiek, omdat deze uitgezonderd zijn van de Chinese quota op buitenlandse films.

Het Nederlands Filmfonds, China’s Film Bureau en de China Film Co-production Corporation namen de afgelopen jaren het voortouw in de voorbereidingen van het verdrag, met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Beijing en China’s State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT). Aanvragen voor coproducties zullen worden behandeld door de China Film Co-production Corporation en het Nederlands Filmfonds.

Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds: “Het verdrag biedt nieuwe kansen voor samenwerking en culturele uitwisseling tussen de Nederlandse en Chinese filmindustrie. Met name op het gebied van documentaire, animatie en kinderfilms, terreinen waarop Nederland zich onderscheidt, hebben onze Chinese partners hun interesse uitgesproken.”

Nederland heeft coproductieverdragen met Frankrijk, Canada en Duitsland en zal naar verwachting binnenkort verdragen sluiten met de Franstalige Gemeenschap van België en Zuid-Afrika.

De verdragstekst wordt naar verwachting binnen een maand gepubliceerd op www.filmfonds.nl.