KABINET INFORMEERT KAMER UITERLIJK 7 OKTOBER OVER FILMSTIMULERING

woensdag, 25 september 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën, minister Kamp van Economische Zaken en Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hebben op 19 september de Tweede Kamer geïnformeerd langer nodig te hebben voor de beantwoording van de motie Bergkamp/Monasch die is aangenomen op 4 juli 2013.
De beantwoording  van de motie naar een stimuleringsprogramma voor de Nederlandse filmindustrie om het ongelijk speelveld met het buitenland op te heffen wordt uiterlijk 7 oktober 2013 verwacht.

In de motie van Vera Bergkamp (D66) en Jacques Monasch (PvdA), is het Kabinet gevraagd te onderzoeken hoe stimuleringsmaatregelen voor de filmindustrie kunnen worden opgezet om het ongelijk speelveld met het buitenland op te heffen en het productieklimaat in Nederland te verbeteren. Hierbij gaat het om het onderzoeken van instrumenten die werkgelegenheid en economische activiteit in Nederland opleveren en zo inspelen op de wereldwijde groei van de audiovisuele sector. De sector heeft voorgesteld om bijdragen achteraf beschikbaar te stellen op basis van daadwerkelijke bestedingen voor producties. Daarmee wordt rekening gehouden met de economische situatie; er zijn eerst inkomsten voor de Staat voordat er een bijdrage wordt gegeven, zodat de Nederlandse economie er direct voordeel bij heeft.

 

Bron: Het Filmfonds