Verslag NFF Extended 12 juni

vrijdag, 15 juni 2018

Verslag NFF Extended (FPN)

12 juni 10.00 – 12.30, EYE Filmmuseum
‘Zicht op zoveel meer’ – Het advies van de Raad voor Cultuur

NFF Extended organiseerde op 12 juni een bijeenkomst over het advies van de Raad voor Cultuur van afgelopen februari (zie: Advies Raad voor Cultuur). De vragen en thema’s waar de nadruk op gelegd werd, waren: Wat betekent dit advies concreet voor makers, crewleden en andere professionals in de komende jaren? Hoe kunnen we in een snel veranderend medialandschap samen inzetten op kwaliteit, en hoe maken we gebruik van innovatie bij het toegankelijk en zichtbaar maken van onze eigen producties? Welke kansen liggen er op het gebied van mediawijsheid en filmeducatie?

Silvia van der Heiden, de nieuwe directrice van het NFF heette iedereen welkom, waarna Guido van Nispen, commissievoorzitter van de Raad voor Cultuur, een presentatie gaf over het advies. Vervolgens gingen Pieter Kuijpers (producent/regisseur), Ester Gould (documentairemaker), Loes Komen (producent), Michael Leendertse (scenarioschrijver), Pien Houthoff (vertoner & educatie) en Diederik Hoekstra (VPRO) in gesprek over het advies onder leiding van Joost de Vries.

De presentatie van Guido van Nispen was een korte samenvatting van het advies Raad van Cultuur (zie hiervoor de pagina’s 71 t/m 75 van het advies). Vervolgens werden een aantal punten uit het advies door de panelleden en de vragenronde achteraf aangehaald en besproken:

AV-Fonds
Een van de adviezen van de Raad van Cultuur ging in op de transformatie van het huidige Filmfonds tot een breed audiovisueel fonds. Hierover was vrijwel iedereen enthousiast. Dit zou namelijk kunnen leiden tot minder bureaucratie, het niet meer ‘klemzitten’ tussen verschillende fondsen en een kruisverstuiving van verschillende mediavormen waarbij makers/producenten niet vastzitten aan één bepaald soort medium. Echter, er kwamen ook kritische opmerkingen op de manier hoe dit nieuwe AV-Fonds uitgevoerd zou moeten worden. Het ‘grote’ fonds moet juist niet leiden tot meer bureaucratie, het moet een goed filter aan de voorkant van het proces hebben waardoor er na goedkeuring meer artistieke vrijheid kan zijn en er moet (relatief) snel beslist worden in geldtoekenning. Om dit fonds tot een succes te maken, moet er bij het opzetten goed gediscussieerd worden met professionals uit het mediaveld.

Circulariteit
Een volgend advies van de Raad van Cultuur ging in op het vergroten van financiële circulariteit binnen de sector. Dit advies werd toegejuicht, omdat dit de kwaliteit van de Nederlandse culturele audiovisuele content zal stimuleren. Een kleine kanttekening die werd gemaakt, is het feit dat er duidelijk verschillende afspraken gemaakt moeten worden met grote spelers (zoals superplatforms Netflix/Google etc.) en bijvoorbeeld kleine filmtheaters in de provincies.

Filmeducatie
Het advies van de Raad van Cultuur ging ook in op het stimuleren van mediawijsheid en filmeducatie van Nederlanders. Zo is een van de punten dat mediawijsheid als structureel onderdeel van het curriculum van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs gemaakt moet worden. Over dit advies kwam naar voren dat het van groot belang is dat kinderen al van jongs af aan kritisch tegenover beeld staan, manipulatie in beeld opmerken, risico’s van (het gebruiken van) beelden weten en ook zelf actief bezig zijn met het maken van audiovisuele content. Een concreet voorbeeld hiervan is naast een verplichte literatuurlijst een verplichte filmlijst met Nederlandse films laten zien. Zo zal de waardering voor de Nederlandse film van jongs af aan verbeterd worden.

Superplatforms als rode draad
De duidelijke rode draad die door de bijeenkomst liep, is de aanwezigheid van de superplatforms (Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon). In het advies komt de superioriteit van deze platforms naar voren, waarin zij worden geschetst als de vijand van de Nederlandse audiovisuele industrie. Veel zijn het eens met het feit dat als er niks gedaan wordt en er geen afspraken gemaakt worden met deze superplatformen, we binnenkort alleen nog maar Amerikaanse films en series consumeren. Echter, de platforms als vijand beschouwen is geen goed idee, want leren van deze grootheden, is ook van belang. Snelheid, artistieke vrijheid en internationale afzet zijn positieve termen die naar voren komen wanneer er gesproken wordt over samenwerking met Netflix. Het grote nadeel van de samenwerking is de niet transparante data. Het niet weten hoe goed je serie bekeken wordt en of het populair is.