Nieuwe branchevereniging voor filmdistributeurs

donderdag, 31 maart 2016

Door de krachten te bundelen willen de distributeurs van film bouwen aan een branchevereniging die een brede belangenbehartiging kan borgen en effectief kan opereren op tal van dossiers. Daaronder vallen onder meer promotie, marktinformatie en statistiek, kennisuitwisseling en de zaken rondom de ontwikkelingen van Nederlandse films, lobby en public affairs én het bestrijden van illegaal downloaden en streamen. De nieuwe vereniging wordt geserviced door NVPI.

De markten waarin de filmdistributeurs opereren hebben met grote veranderingen te maken. Waar de bioscoopmarkt een gezonde groei doormaakt is de home entertainmentmarkt aan verandering onderhevig door nieuwe business- en distributiemodellen en het illegaal gebruik van films en tv-series. Al deze ontwikkelingen hebben de distributeurs doen beseffen dat zij baat hebben bij een actieve en moderne branchevereniging die de belangen anno 2016 goed kan behartigen. De nieuwe organisatie wordt er ook op ingericht dat de kennis uit het veld middels werkgroepen doorklinkt in de oplossingen voor de uitdagingen waar filmdistributeurs voor staan en waar een collectieve oplossing mogelijk en wenselijk is.

www.filmdistributeurs.nl