Presentatie uitgangspuntenbrief cultuurbeleid

woensdag, 10 juni 2015

Maandag 8 juni heeft minister Bussemaker haar uitgangspuntenbrief over het cultuurbeleid 2017-2020 gepresenteerd in de Metaalkathedraal in Utrecht. De minister stelt in haar brief ‘Ruimte voor cultuur’ kwaliteit voorop. Zij wil innovatie en profilering aanmoedigen en samenwerking stimuleren.De brief met de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 is maandag aan de Tweede Kamer gestuurd.

De minister heeft 18 miljoen euro vrijgemaakt om enkele van de meest in het oog springende gevolgen van de ingrijpende bezuinigingen van het vorige kabinet te repareren, met name op het gebied van talentontwikkeling, de jeugdgezelschappen, het Tropenmuseum en het Metropole Orkest. Daarnaast vergroot zij de ruimte voor festivals en stimuleert ze meer samenwerking tussen musea en tussen orkesten.

Voor talentontwikkeling wordt het tijdelijke budget via de fondsen gecontinueerd voor ten minste drie jaar. Dit gaat in totaal om € 2,5 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen gereserveerd is voor film.

Het beleid van de minister is erop gericht kunstenaars en instellingen in staat te stellen met de veranderingen in de beleving en productie van cultuur om te gaan door kwaliteit voorop te stellen, door innovatie en profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren. Kunstenaars en instellingen krijgen de ruimte om een eigen profiel te ontwikkelen. De thema’s die in de brief naar voren komen zijn: cultuureducatie, talentontwikkeling, de maatschappelijke waarde van cultuur, digitalisering en internationaal cultuurbeleid.

Film

De ambitie van de minister op het gebied van film is dat de sector aan kan sluiten op de internationale ontwikkelingen, waarbij cinematografische kwaliteit en production value voorop staan. De minister is in gesprek met bioscoopexploitanten en filmdistributeurs om de afspraken over hun financiële bijdrage aan de productie van de Nederlandse film te herzien. De huidige afspraken stammen uit de jaren 90 en zijn toe aan hernieuwing, waarbij de bijdrage van de keten aan de productie van publieksfilms vergroot dient te worden.

De Raad voor Cultuur heeft een uitgebreid advies specifiek voor de filmsector aangekondigd. Daarnaast wil de minister graag dat het Filmfonds in samenwerking met bioscopen en filmhuizen onderzoek doet naar de het versterken van de vertoning van artistieke films. Om de kwaliteit van de artistieke film te vergroten ziet zij ook graag dat het Filmfonds meer budget toedeelt aan de ontwikkeling en realisering van films waarbij op inhoudelijke kwaliteit wordt getoetst.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling in de audiovisuele sector behoeft volgens de minister extra aandacht, mede na het stopzetten van financiering voor het Binger Instituut en het Nederlands Instituut voor Animatiefilm, en per 2017 het Mediafonds. De minister heeft het Filmfonds gevraagd het huidige aanbod in talentontwikkeling in kaart te brengen en te bekijken wat in deze tijd nodig is. De resultaten hiervan worden voor de zomer verwacht.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer organiseert op 17 juni een Hoorzitting met de culturele sector over de brief en op 25 juni vindt het Tweede Kamerdebat over de uitgangspuntenbrief plaats.