Schrijf je in voor de FPN Award

maandag, 13 juni 2016

Het doel van de FPN Award is om jong producenten talent te stimuleren en de rol van de producent als creatief ondernemer verder te ontwikkelen. Naast het aantonen dat het vak meer is dan het regelen van zaken en het financieren van de film aan de hand van het afstudeerproject, is de jury met name geïnteresseerd in de manier waarop de afgestudeerde producent zich verder professioneel wil gaan bekwamen. Welke kennis of vaardigheden moeten hiervoor nog verder ontwikkeld worden, en hoe kan dat worden bereikt?

De jury beoordeelt de inzendingen van de studenten op het huidige creatief ondernemerschap en hun plannen voor de toekomst.

Deelnemersvoorwaarden

Meedingen naar de FPN Award kan door afgestudeerde studenten van een erkende kunstvakopleiding of door studenten van een andere gerelateerde opleiding die aannemelijk kunnen maken dat ze relevante competenties als producent hebben opgedaan en zich in de toekomst hierin willen ontwikkelen. Producentenduo’s worden individueel beoordeeld en beloond, wanneer gezamenlijk wordt ingediend wordt het prijzengeld gedeeld.

De selectie

De winnaar kan de beurs schriftelijk aanvragen onder vermelding en toelichting op de opleiding, cursus, masterclass, coaching, advies, productie waar hij/zij (een deel van) het bedrag voor zou willen aanwenden.

Voor de schriftelijke inschrijving dienen de volgende criteria te worden toegelicht:

Met betrekking tot het afstudeerproject:

  • Inhoudelijke kennis
  • Betrokkenheid bij het onderwerp
  • De inhoudelijke invloed in de ontwikkelings-, productie- en postproductiefase
  • Begeleiding van het team
  • Financiering en draaischema
  • Marktpotentie van het project
  • Creatief ondernemerschap

Met betrekking tot professionele ontwikkeling:

  • Persoonlijke toekomstplannen
  • Persoonlijke & zakelijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • Mogelijke inzet van prijs voor nieuw project

Deelnemers die een bovenstaande criteria voldoen worden uitgenodigd hun aanvraag mondeling toe te lichten.

FPN Award

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000,- die wordt uitgereikt tijdens de Talentendag van het Nederlands Filmfestival in Utrecht eind september.

De award mag besteed worden aan een cursus, masterclass, talentcourse, coaching traject in het vakgebied. De inzet moet bijdragen aan de ontwikkeling van het producent-schap. De award kan ook ingezet worden voor de ontwikkeling of realisering van een nieuw project.

Algemeen

Filmproducenten Nederland (FPN) is de belangenvereniging van de Nederlandse filmproducenten Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het stimuleren en ontwikkelen van filmproductie in Nederland. De FPN is nationaal en internationaal actief op het gebied van film productionele en aanverwante zaken, financiering, auteursrecht, media- en cultuurbeleid en sociaaleconomisch beleid. De FPN onderhoudt een (inter)nationaal netwerk met coproducenten, brancheverenigingen, fondsen, omroepen, overheid en verwante filmsector partijen.

Aanmelden

Filmfestival Utrecht: Sandy@filmfestival.nl

Vragen en informatie: Sandy Seifert / Safira Dijkstra tel: 030 – 230 3800

In onderwerp van mail vermelden : Filmproducenten Nederland Award 2016