Sector pleit bij Tweede Kamer: meer en bredere steun

dinsdag, 29 november 2016

Afgelopen maandag werd in de Tweede Kamer de Cultuurbegroting 2017 behandeld. In de aanloop ervan stuurden producenten, regisseurs en scenaristen een gezamenlijke brief aan de parlementsleden om zorgen en wensen van de sector nog eens onder de aandacht te brengen. Prioriteiten: uitbreiding van de cash rebate-regeling, compensatie voor het verlies van het Mediafonds en bestrijding van piraterij.

Het was druk in de Tweede Kamer afgelopen maandag. Vrijwel iedereen die op een of andere manier afhankelijk is van staatssteun — of het nou beeldende kunst, podiumkunst, film of erfgoed is — was aanwezig. De begroting is namelijk krap, heel krap. De erfenis van Halbe 'de sloper' Zijlstra dreunt nog steeds onverminderd door en nogal wat partijen vallen buiten de subsidieboot. En als de ene sector een paar miljoen extra weet los te peuteren dan gaat dat bijna altijd ten koste van het potje bestemd voor een andere sector. Voor de filmsector staat er bovendien twee keer iets op het spel: zij valt ook deels onder de Mediabegroting die komende week wordt behandeld.

Geen overbodige luxe dus om nog een keer te benadrukken dat de filmsector het misschien wel goed doet en de cash rebate-regeling zoals die nu staat zijn stimulerende werk doet, maar dat dat zeker geen reden is te korten op film. Sterker nog, de ondertekenaars van de brief pleiten juist voor meer geld voor film. De handtekeningen zijn afkomstig van Marleen Slot (voorzitter Filmproducenten Nederland), Katja Draaijer (voorzitter Documentaire Producenten Nederland), Ton Crone (directeur Vereniging Nederlandse Animatie Producenten), Martijn Winkler (voorzitter Dutch Directors Guild), Roel Kooi (voorzitter Onafhankelijke Televisie Producenten) en Jean van de Velde (voorzitter Netwerk Scenario Schrijvers).

De briefschrijvers benadrukken dat publieke financiering van film absoluut noodzakelijk is én blijft. De markt is in ons kleine taalgebied te klein om de sector alleen te dragen, laat staan om internationaal de concurrentie aan te gaan. Het wegvallen van het Mediafonds per 1 januari 2017 is dan ook een zware klap. Behoud van dit budget binnen de kaders van het NPO-budget voor speelfilm, drama, animatie is nog niet helder. Daarnaast verdwijnt met het Mediafonds een externe toegangspoort voor onafhankelijke producenten.

Over de Netherlands Film Production Incentive, oftewel de cash rebate van 30% voor aantoonbaar in Nederland gemaakte productiekosten, zijn de verenigde sectorvertegenwoordigers enthousiast. Het nationale productieklimaat is sinds de invoering in 2014 verbeterd en de internationale concurrentiepositie versterkt. Maar de regeling geldt alleen voor bioscoopfilms en is daarmee te beperkt. De briefschrijvers willen dat hij wordt uitgebreid naar TV (animatie- en dramaseries plus televisiedocumentaires). Daarmee zou het film- en mediabeleid gelijk getrokken worden en de industrie de internationale concurrentie het hoofd kunnen bieden. Een uitbreiding van de regeling kost echter €10 miljoen bovenop de €20 miljoen die er nu voor staat.

Een ander belangrijk punt — een punt dat telkens terugkeert — is de aanpak van piraterij. Downloaden uit illegale bron is sinds 2014 officieel strafbaar, maar er wordt door de overheid niet gehandhaafd. Dat verbod heeft dus weinig effect. De sector loopt hierdoor miljoenen euro's mis, geld dat niet weer geïnvesteerd kan worden in nieuwe producties. De filmmakers roepen de overheid op ook hierin "haar verantwoordelijkheid te nemen".

Edo Dijksterhuis - Bron: De Filmkrant