Oproep voor het indienen van synopsissen voor het project Telefilm 2013

woensdag, 13 maart 2013

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken landelijke publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Er kunnen twaalf bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie van deze twaalf synopsissen geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent zes Telefilms gerealiseerd. Deze Telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

 

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zesuiteindelijk geproduceerde Telefilms worden in 2015 uitgezonden in het zondagavondslot van 20:30 uur via Nederland 3.

 

Deze keer gaat het om Telefilms met als doelgroep Nederland 3-kijkers tussen 20-34 jaar. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Er is géén specifiek thema, we hopen juist op een gevarieerd palet.

 Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van circa € 800.000 (productiefase, excl. ontwikkelingsbijdragen).

 Voorwaarden indiening:

u  het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor onafhankelijke film-/tvproducenten

u  de synopsis telt minimaal twee en maximaal 4 pagina’s A4 (enkelzijdig, géén voorbladen)

u  de synopsis is voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s),datum en paginanummering

u  bijgevoegd moet worden: een duidelijke curriculum vitae van zowel de schrijver als van de producent, welke zijn voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres

u  het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (1 pdf-bestand)

u  de synopsis en cv’s worden alléén digitaal (e-mail) ingediend als één pdf-bestand, dus géén hard copies per post of koerier insturen

schrijver & producentalsook regisseur & producent zijn niet een en dezelfde persoon

u  de producent, regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring

in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend

u  synopsissen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen

u  het indienen kan alléén digitaal, per e-mail, gebeurenvia: cobo@cobofonds.nlonder vermelding van: Telefilm oproep mei 2013

 De synopsissen dienen uiterlijk maandag 6 mei 2013 om 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO! Aanvragen die na sluitingstijd* binnenkomen worden niet in behandeling genomen!

* De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48