Toepasbaarheid economische stimuleringsmaatregelen in de filmsector

vrijdag, 27 september 2013

Eén van de conclusies van de Filmtop van 11 april jl. was dat er in eerste instantie binnen het bestaande economische stimuleringsbeleid gekeken kan worden hoe de filmsector, als onderdeel van de topsector Creatieve Industrie, beter gebruik kan maken van de reeds bestaande economische stimuleringsmaatregelen. Filmproducenten Nederland (FPN) heeft een onderzoek verricht naar de toepasbaarheid en het gebruik van deze bestaande stimuleringsmaatregelen onder haar leden en die van de Documentaire Producenten Nederland (DPN), Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) en de Vereniging van Nederlandse Animatiefilm Producenten (VNAP) en financiers.

Het gehele onderzoek vindt u hier.

 In het onderzoek wordt geconcludeerd dat:

  • De buitenlandse stimuleringsmaatregelen (zoals in België en Duitsland) zijn bedoeld om de nationale AV-industrie te stimuleren, o.a. middels het aantrekken van buitenlands kapitaal en dit middels een bestedingsverplichting te laten besteden in de nationale economie.
  • Geen enkele Nederlandse generieke stimuleringsmaatregel is primair ontwikkeld om buitenlands kapitaal voor projecten aan te trekken en geld (of het genoten voordeel) te laten besteden in de Nederlandse economie.
  • De bestaande Nederlandse generieke stimuleringsmaatregelen bieden geen oplossing voor het concurrentienadeel dat de Nederlandse filmindustrie ondervindt, omdat de bestaande Nederlandse generieke stimuleringsmaatregelen zeer beperkt toepasbaar zijn en relatief weinig gebruikt worden in de project gedreven filmindustrie.
  • Doordat de bestaande stimuleringsmaatregelen in de filmindustrie zeer beperkt toepasbaar zijn ligt het niet voor de hand om een bestaande regeling aan te passen om het geconstateerde concurrentienadeel op te heffen. Om een bestaande regeling die nu al beperkt toepasbaar is in de filmindustrie uit te breiden met een bestedingsverplichting van productiekapitaal is inefficiënt en ineffectief.

 en doet als aanbeveling:

  • Ontwerp een nieuwe specifieke stimuleringsmaatregel die het geconstateerde concurrentienadeel dat de Nederlandse filmindustrie ten opzichte van het buitenland ondervindt opheft.
  • Een specifieke stimuleringsmaatregel kan bij succes mogelijk ook worden uitgebreid naar andere creatieve sectoren.