Tussen Berlijn en Cannes 2013

donderdag, 9 mei 2013

Op donderdag 25 april 2013 vond  Tussen Berlijn en Cannes plaats in EYE. Tussen Berlijn en Cannes was dit jaar georganiseerd door de vier onafhankelijk producenten verenigingen: Filmproducenten Nederland, DPN  (Documentaire Producenten Nederland), OTP  (Onafhankelijke Televisie Producenten) en VNAP (Vereniging Nederlandse Animatieproducenten).

Tussen Berlijn en Cannes 2013

Het thema  was dit jaar het waarborgen en versterken van filmproducties van eigen bodem: animatie, speelfilm, korte films, telefilms, tv drama, documentaires en speelfilms. De dag werd geleid door Femke Halsema. Centraal stond het starten van de dialoog in de sector met de Publieke Omroep en de onafhankelijke buitenproducenten. Hoe kan onder de huidige omstandigheden gezamenlijk gewaarborgd worden dat er ook in de toekomst voldoende ruimte is voor hoogwaardige Nederlandse producties. Waar liggen kansen en mogelijkheden voor de samenwerking tussen de Publieke Omroep en de onafhankelijke productiehuizen.  Het doel van de dag was om juist die samenwerking verder te verkennen en te kijken wat nieuwe mogelijkheden en strategieën kunnen zijn.

Mediahistoricus Huub Wijfjes hield een presentatie over de rol van de Publieke Omroep in de Nederlandse cultuur. Wijfjes gaf een historisch overzicht van de ontwikkelingen van de Publieke Omroep in Nederland. Hij nam het standpunt in dat de kwaliteit van de Publieke Omroep de afgelopen decennia is gegroeid en benadrukte het belang van een brede Publieke Omroep waarbinnen ruimte is voor zowel amusement als kunst en cultuur.

De tweede presentatie werd gegeven door Klaus Hansen. Klaus Hansen is de directeur van de Deense producenten vereniging waarin de film-, reclame-, documentaire- en gameproducenten gezamenlijk verenigd zijn. In zijn presentatie ging hij uitgebreid in op de samenwerking tussen de Deense Publiek Omroep en de buitenproducenten en de inrichting van het Deense Publieke bestel.  Hij vertelde dat er in Denemarken nauw samengewerkt wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld ieder jaar door de Deense Publieke Omroep  en de onafhankelijke producenten gezamenlijk een festival georganiseerd (het Copenhagen TV festival) waarbij producenten en omroepen bij elkaar komen om hun ervaringen en kennis te delen.

Tenslotte gaf Gerard Timmer, directeur Video bij de NPO, een toelichting op de strategie van de NPO de komende jaren en de uitgangspunten die de NPO hanteert bij het realiseren van de bezuinigingen. Gerard Timmer gaf aan dat de NPO Nederlands drama en documentaires zoveel mogelijk wil ontzien bij de bezuinigingen en dat het de intentie is dat er niet bezuinigd wordt op de participatie in Nederlandse speelfilms. Ook ging Gerard Timmer in op het documentaire- en het dramabeleid van de NPO de komende jaren.

De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waar Suzanne Kunzeler (coördinator Drama NPO), Roel Kooi (Directeur Tuvalu Media en voorzitter OTP), Karen de Bok (hoofdredacteur televisie NPO) en Bruno Felix (mede-oprichter Submarine en Submarine Channel) aan deel namen. De discussie richtte zich onder andere op de samenwerking tussen de partijen en hoe de omroepen, NPO en de buitenproducenten elkaar kunnen versterken – bijvoorbeeld door meer internationaal te coproduceren. Bruno Felix nam het standpunt in dat de buitenproducenten te zien zijn  als een onderdeel van de Publieke Omroep en riep op tot het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsvormen. 

Uit het publiek kwam de vraag of er geen voorbeeld genomen kon worden aan de Denen en door hier ook een jaarlijkse bijeenkomst tussen producenten en omroepen en NPO te organiseren.  Hier werd door de zaal instemmend op gereageerd. De dag werd afgesloten door Femke Halsema met de conclusie dat het zowel de producenten als de omroepen en NPO een sterk aandeel van nationale content willen waarborgen. Het zou goed zijn de samenwerking tussen de producenten en de omroepen en NPO verder  vorm te geven zodat  de Nederlandse genres ook in de toekomst optimaal ontwikkeld en vertoond kunnen worden.

Tussen Berlijn en Cannes 2013