Downloaden uit illegale bron verboden

donderdag, 10 april 2014

Het Europees Hof heeft in de zaak ACI Adam vs Stichting de Thuiskopie en SONT geoordeeld dat downloaden uit illegale bron niet onder de Thuiskopieregeling kan vallen zoals in Nederland nu het geval is. Deze uitspraak betekent dat het downloaden uit illegale bron niet gezien kan worden als een privé kopie en dus feitelijk illegaal is.

Het kabinet heeft daarop per direct het downloaden van auteurrechtelijk beschermt materiaal verboden.

Lees hier gerelateerde artikelen op Nu.nl of de Volkskrant.

Nederland voert downloadverbod in na uitspraak Europees Hof - de Volkskrant

Uitspraak Hof van Justitie vergt aanpassing thuiskopieheffingen

Lees hier het persbericht van FPN, NVF & NVPI.