Uitspraak kort geding PAM - RODAP

dinsdag, 23 februari 2016

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 17 februari uitspraak gedaan in het kort geding dat PAM tegen RODAP had aangespannen. Alle vorderingen zijn door de rechter afgewezen. De voorzieningenrechter heeft PAM veroordeeld tot betaling van alle juridische kosten, bijna 9500 euro.

De rechter stelt dat RODAP meerdere keren en dus voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er geen voorwaarden zijn gesteld aan afgesproken betalingen aan de makers. De enige reden dat de makers nog niet de afgesproken vergoedingen over de 2de helft van 2015 hebben ontvangen is het feit dat PAM geen facturen heeft gestuurd, aldus de rechter.

De rechter vindt het niet onredelijk dat RODAP zich op het standpunt stelt dat de nieuwe wet er op is gericht dat de rechten bij de producent komen te liggen.

De beslissing van de voorzieningenrechter om PAM in het ongelijk te stellen wordt in het vonnis uitgebreid gemotiveerd. Onder punt 4.6 staat ondermeer: ,,Een kort geding leent zich naar zijn aard niet voor het geven van een dergelijke beslissing. De kwestie met betrekking tot de rechtenoverdracht is bovendien nog onderwerp van geschil en van onderhandelingen tussen (een aantal van) partijen. De visie van gedaagden dat het hele stelsel van de wet gericht is op rechtenconcentratie bij de producent en dat de distributeurs (dus) niet gehouden zijn om nog extra te betalen voor andere exploitatievormen dan BMS en EMS is niet een bij voorbaat onverdedigbaar standpunt. Het staat gedaagden daarom vrij op dit punt een voorbehoud van rechten te maken.”

De rechter gaat er vanuit dat in het kader van de afgesproken betalingen de aansluit-contracten van de CBO's worden aangepast zodat de rechten voor BMS aan de producenten worden overgedragen. ,,Wij verwachten nu dat de CBO's op korte termijn facturen gaan sturen zodat de makers eindelijk hun geld krijgen”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van RODAP.

RODAP betreurt het dat het tot een kort geding is gekomen. ,,Dit kort geding was onnodig”, aldus Van der Laan. ,,Nu dit issue van tafel is hopen wij dat er weer ruimte ontstaat om het overleg over de verdere uitwerking van het convenant op te pakken. Alleen door om de tafel te gaan zitten kan er uiteindelijk een oplossing komen voor ons geschil.”

Lees hier het vonnis.