Verslag NFF Extended: Recoupment 25 april

vrijdag, 17 mei 2019

Een film gefinancierd krijgen is een kunst op zich, maar hoe zit het precies met de terugbetaling en het rendement van gedane investeringen? Op veler verzoek maakte NFF Extended Recoupment op donderdag 25 april 2019 een comeback in een volle zaal van Eye, waarbij producent Joost de Vries aan de hand van een aantal concrete voorbeelden van Nederlandse speelfilms en documentaires helder het financiële plaatje uit de doeken deed.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd tijdens deze bijeenkomst de recoupment van films behandeld: de rangorde van terugbetaling van inkomsten uit exploitatie aan de rechthebbenden. Hiervoor stelde SNG Film het financiële overzicht van de documentaire Tanzania Transit ter beschikking en Topkapi Film die van de speelfilms Publieke Werken en Layla M.

Het doel van de bijenkomst was een inleiding te geven in de basis-principes zoals die in Nederland en de ons omringende landen worden gehanteerd. Van belang om te vermelden is dat dit uitgangspunten zijn en dat elke film anders is, omdat elke film anders gefinancierd wordt, met andere afspraken tot gevolg.

Wilt u het volledige verslag lezen, de slides bekijken of het fotoverslag zien, klik dan hier.

Bron: Nederlands Film Festival