Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

donderdag, 13 december 2018

Waar het begon

“Schoonheid, vormgeving, waarheid, duiding, ontroering, amusement. Op zulke doelen richten zij zich, de werkenden in ons domein waartoe de kunsten, de erfgoedsector, de bibliotheken, de ontwerperswereld en gedeeltelijk ook de media behoren. Voor sommigen lijkt het nog steeds triviaal en bijna ongepast om hen aan te spreken over zaken als: honoraria, auteursrechten, tarieven, scholing, cao’s of verdienmodellen.Toch vormt die tegenstelling–tussen inhoudelijke gedrevenheid en gebrek aan materiële waardering–de basis voor de belangrijkste knelpunten in de arbeidsmarkt van deze sector."

Zo luidt de inleiding van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector die op 14 november 2017 gepresenteerd werd aan de toen kersverse minister van Engelshoven. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben heel veel mensen samen de schouders eronder gezet om deze agenda verder te brengen.

De volgende stap

Op maandag 21 januari wordt de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in Tivoli Vredenburg, Utrecht, georganiseerd. Samen wordt er gewerkt naar het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector.

Programma

13.00 - 13.30 uurRegistratie & Ontvangst
13.30 - 13.50 uur Ontvangst door dagvoorzitter Ruben Maes met openingsfilm van Yuri Veerman en Bob Mayata
14.00 - 15.00 uurTafelgesprekken met de ‘aanjagers’ van de agendapunten (deelsessies)
15.30 - 15.40 uur Opening plenaire slotsessie
15.40 - 15.55 uur Derk Loorbach van Studio DRIFT over de samenleving in verandering
15.55 - 16.45 uur

Panel gesprekken

Panel 1: Perspectief op de veranderende arbeidsmarkt: de blik van buiten
Deelnemers: Mei Li Vos (Bestuurder AVV, lijsttrekker Eerste Kamer PvdA), Henriëtte Prast (hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg, senator D66), e.a.

Panel 2: Wat gebeurt er daadwerkelijk op de vloer: de blik van binnen
Deelnemers: Marene Elgershuizen (Platform Musici), Andreas Fleischmann (Meervaart) en Kevin de Randamie (Braenworks),
Freek van den Bergh (fotojournalist)

16.45 - 17.15 uurAfsluiting
17.15 uurBorrel

Minister van Engelshoven zal aanwezig zijn bij de conferentie.

Ben jij

  • Een maker of mogelijk maker in de culturele en creatieve sector
  • Werkzaam bij een fonds, gemeente of ministerie?
  • Vertegenwoordiger of lid van beroepsverenigingen, vakbonden, brancheverenigingen, koepels?
  • Op een andere manier betrokken bij de positie van de culturele en creatieve sector op de arbeidsmarkt?
    Meld je dan hier aan!

Verder inlezen? Kijk dan hier.

Bron: Naar het nieuwe normaal