Disclaimer

 

De website van de vereniging Filmproducenten Nederland (FPN) is bedoeld als algemeen naslagwerk. De informatie op de website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en FPN van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan FPN geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

FPN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de FPN website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.