Abraham Tuschinski Fonds

Stimulering van de Nederlandse Film
Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) stellen vanaf 1 januari 2009 jaarlijks extra geld ter beschikking voor de stimulering van de Nederlandse film. Daartoe hebben FDN en NVBF Stichting Abraham Tuschinski Fonds opgericht. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de FDN, NVBF en FPN.

Oude Bonusregeling
De filmstimuleringsregeling bestond er uit dat de FDN, NVBF en FPN een zg. 'bonusregeling' in het leven hadden geroepen. Deze regeling hield in dat, onder voorwaarden, per betalende bioscoopbezoeker een bonusbedrag beschikbaar werd gesteld. Dit bedrag moest vervolgens aantoonbaar worden geïnvesteerd in een Nederlandse bioscoopfilm met een release in de Nederlandse bioscoop of filmtheater.

Nieuwe Uitvoeringsregeling 2018
Met ingang vanaf 1 maart 2018 heeft het Abraham Tuschinksi Fonds (ATF) een nieuwe regeling, de ‘Uitvoeringsregeling 2018’. De Uitvoeringsregeling 2018 en de bijlage puntensysteem kunnen via de website van het ATF worden gedownload.

Aanvraagprocedure
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2018 moet daarvoor een aanvraag indienen via de ATF-webmodule. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘aanvrager’ is en de distributeur de ‘mede-aanvrager’. Op de ATF-website worden de indiendata en budgetten per ronde vermeld.


Abraham Tuschinski Fonds
Jan Huib Pannekoek
info@abrahamtuschinskifonds.nl
www.abrahamtuschinskifonds.nl
+31 (0)20 426 6100