Federatie Auteursrechtenbelangen

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen - Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E.

De Federatie is in september 2012 opgericht. Het Platform Makers wordt gevormd door een twintigtal beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Het Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) bundelt de krachten van bestaande uitgevers- en producentenorganisaties. Filmproducenten Nederland is lid van PCMI. In VOI©E zijn alle 17 in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO's) verenigd.

Doelstelling
De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. Elk van de drie platforms stelt autonoom het beleid vast voor zijn specifieke werkterrein c.q. zijn gebied van belangenbehartiging. In de Federatie kan worden besproken op welke terreinen en op welke wijze afstemming en overleg en zo gewenst gezamenlijk optreden plaatsvindt.

De Federatie is verantwoordelijk voor de financiering van BREIN via VOI©E en de totstandkoming en financiering van de geschillen commissie auteursrecht.