Kind voor de camera

Op 5 april 2016 hebben de leden van Filmproducenten Nederland het Protocol Kinderbegeleiding aangenomen. Leden van Filmproducenten Nederland werken volgens dit protocol.

Achtergrond Protocol Kinderbegeleiding
Per 1 april 2016 is de nieuwe Beleidsregel in zake ontheffing van het verbod op kinderarbeid (BOVK) van kracht. In de toelichting op de BOVK staat opgenomen dat er afgezien is van het oorspronkelijke voornemen om het aantal speeldagen te verlagen tot 18 en dit te houden op 24 in het vertrouwen dat de sector werkt aan de verdere professionalisering van de kinderbegeleiding. De minister benadrukt in de toelichting het belang van zelfregulering in de sector om invulling te geven aan goede begeleiding en het beschermen van de belangen van het kind. Om deze professionalisering en zelfregulering te waarborgen heeft Filmproducenten Nederland een protocol opgesteld voor kinderbegeleiding. Dit protocol is een praktische vertaling van de wettelijke voorwaarden die aan het verkrijgen van een ontheffing ten grondslag liggen.

Brochure Uw kind voor de camera
Voor ouders van kinderen die meedoen aan professionele film- en televisieproducties heeft Filmproducenten Nederland de brochure Uw kind voor de camera samengesteld. Deze brochure wordt breed verstrekt onder meer bij casting zodat ouders reeds voordat er een gesprek gevoerd wordt over mogelijke deelname van het kind op de hoogte zijn van wat deze deelname praktisch in zal houden. Lees hier de brochure Uw kind voor de camera.

Meer info?
Klik hier voor: Regelgeving omtrent kinderarbeid