Mores.online

Mores.online (sinds juni 2018) is het onafhankelijke en centrale meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. Op Mores.online kan iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten, film- en televisiesector met zijn of haar verhaal terecht en misstanden aanhangig maken. Dit meldpunt is een aanvulling op de bestaande regelingen en protocollen die de individuele organisaties in de podiumkunsten, film- en televisiesector reeds hebben. Dertig partijen uit genoemde sectoren hebben de handen ineengeslagen en het overkoepelend en vertrouwelijk meldpunt in het leven geroepen. Zij hebben gezamenlijk gedragsregels vastgelegd en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Dit gezamenlijke initiatief is erop gericht om een veilige werkomgeving te creëren. En heeft als doel om ongewenste omgangsvormen te bestrijden en meldingen goed te behandelen.

www.mores.online #moresonline


De 30 ondersteunende organisaties zijn: ACT Acteursbelangen, Animatie Producenten Nederland, Assistent Directors Club, Cinekid, Dutch Directors Guild, Documentaire Producenten Nederland, Dutch Academy For Film, EYE Filmmuseum, Filmproducenten Nederland, FNV Media & Cultuur, Fonds Podiumkunsten, Geluidsmensen, International Documentary Film Festival Amsterdam, International Film Festival Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, Kunstenbond, Nederlands Film Festival, Nederlands Film Fonds, Nederlandse Agenten Associatie, Netwerk Scenarioschrijvers, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers, Nederlandse Toonkunstenaarsbond, Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors, Netherlands Society of Cinematographers, Onafhankelijke Televisie Producenten, The Location Bank, Verenigde Podiumkunstenfestivals, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Vereniging Vrije Theater Producenten, Werkgeversvereniging Nederlandse Podia.