PCMI - Platform Creatieve Media Industrie

De Stichting Platform Creatieve Media Industrie is een samenwerkingsverband en overlegplatform, opgericht op 11 september 2012, dat bestaat uit vertegenwoordigende organisaties van producenten en exploitanten in de creatieve media industrie:

  • Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
  • Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI)
  • Filmdistributeurs Nederland (FDN)
  • de Publieke Omroep (NPO)
  • de Vereniging Commerciële Omroepen (VCO)
  • Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP)
  • Filmproducenten Nederland (FPN)
  • Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV)
  • Vereniging voor Muziekhandelaren en uitgevers in Nederland (VMN)

De PCMI heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van producenten en exploitanten in de creatieve media industrie te behartigen en te versterken. Waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming op het gebied van auteurs- en naburige rechten. Ook fungeert de Stichting als overlegplatform en fungeert zij als spreekbuis en aanspreekpunt ten opzichte van -onder meer- regeringsinstanties. De stichting beoogt haar doelstelling te bereiken door middel van een gedegen voorbereiding en vaststelling van gezamenlijke standpunten, en het uitdragen daarvan. Ook stelt zij zich ten doel om, waar mogelijk en gewenst, informatie uit te wisselen en gecoördineerd op te treden. Uitgesloten zijn alle activiteiten die verband houden met de marktpositie van de afzonderlijke producenten en exploitanten onderling.

Email
Website
Postbus 12040 | 1100 AA Amsterdam
+31 (0)20 3116 012