SEKAM / SEKAM Video

SEKAM en SEKAM Video incasseren een aantal auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdelen deze vergoedingen onder de "rechthebbenden"; de producenten van de betreffende films en televisieprogramma's die over de relevante rechten beschikken. Het gaat daarbij om vergoedingen die door de producenten niet zelf geïnd kunnen worden. Zoals de vergoeding die de kabelexploitanten betalen voor het doorgeven van televisieprogramma's. SEKAM zal de kabelgelden voor retransmissie (tot en met 30 september 2012 op de NL televisie) en Digitenne blijven verzorgen via het Servicebureau. SEKAM zal de aangeslotenen ook blijven representeren voor vergoedingen ten aanzien van uitzendingen in het buitenland.

SEKAM Video blijft vergoeden voor de thuiskopieheffing, een heffing die de consument betaalt bij de aanschaf van een blanco videocassette, blanco CD of blanco DVD voor het thuis opnemen van een uitzending op de televisie.

Het gemeenschappelijke servicecenter, Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF), is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding. SBF faciliteert de uitvoering van het beleid van zowel SEKAM als SEKAM Video.

info@sekam.org
Website
Postbus 581 | 1000 AN Amsterdam
+31(0)20 6765 088